Thúy Nga Paris By Night: Divas Live Concert in Las Vegas
Thúy Nga Paris By Night: Divas Live Concert in Las Vegas do trung tâm Thúy Nga thực hiện và thâu hình trực tiếp tại Las Vegas, Nevada với thành phần của các Nữ Siêu Sao trong và ngoài nước.